Thủ tục giao đất dự án, thuê đất dự án

Thủ tục giao đất dự án, thuê đất dự án

Thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án luôn được các nhà đầu tư quan tâm đến. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều nhà đầu tư chưa thực sự hiểu rõ thủ tục này.

Vậy trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ phân tích và chỉ rõ để các bạn hiểu điều kiện thực hiện thủ tục giao đất dự án; hồ sơ xin giao đất, thuê đất thực hiện dự án; thủ tục giao đất dự án, thủ tục xin thuê đất làm dự án cũng như thời gian thực hiện thủ tục giao đất dự án, thủ tục xin thuê đất làm dự án theo pháp luật hiện hành.

1. Điều kiện thực hiện thủ tục giao đất dự án

Để xác định điều kiện được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư, bạn cần căn cứ vào một trong các trường hợp cụ thể sau:

Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

 • Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên.
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.
 • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

2. Hồ sơ xin giao đất, thuê đất thực hiện dự án

Khi thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, chủ đầu tư cần chuẩn bị đầu đủ 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

 • Các giấy tờ nếu thuộc một trong số các trường hợp dưới đây:
 • Đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì nộp Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo (Bản sao);
 • Đối với dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bản sao);
 • Đối với tổ chức kinh tế trong nước thì phải có Giấy phép thành lập Doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao);
 • Văn bản xác nhận của cấp huyện về việc khu đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc khu đất không thuộc diện phải thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (Bản sao);
 • Dự án đầu tư và Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định (Bản sao);
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (Bản chính);
 • Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (Bản chính);
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định hoặc giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao);
 • Các trường hợp sau đây tùy từng trường hợp cụ thể có hoặc các văn bản sau: (Theo mẫu)
 • Đối với trường hợp giao đất hoặc thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước thì phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất của Sở Tài nguyên và Môi trường (Bản sao);
 • Đối với trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (Bản sao).
Thủ tục giao đất dự án, thuê đất dự án
Thủ tục giao đất dự án, thuê đất dự án

3. Thủ tục giao đất dự án, thủ tục xin thuê đất làm dự án

Thông thường, thủ tục giao đất dự án được chia thành các bước sau đây:

3.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ nêu trên để nộp tại cơ quan Nhà nước

3.2. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Người sử dụng đất có nhu cầu xin giao đất hoặc cho thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất cần xin giao. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người xin giao đất, thuê đất lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong thời hạn không quá 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất.

3.3. Bước 3: Trả kết quả

Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất. Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.


4. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất dự án, thủ tục xin thuê đất làm dự án

Theo quy định tại Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, thời hạn để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất làm dự án là không quá 20 ngày làm việc và không quá 35 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
5. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn của chúng tôi về các trường hợp cơ quan Nhà nước giao đất, hy vọng bạn hiểu rõ về thủ tục giao đất và thời hạn cơ quan Nhà nước giao đất.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi được Nhà nước giao đất trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

Đánh giá
Tác giả bài viết
Scroll to Top