Thủ tục đổi sổ đỏ bị rách, nhoè, hoen, ố

Thủ tục đổi sổ đỏ bị rách, nhoè, hoen, ố

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị rách, nhòe, ố, hư hỏng trong quá trình quản lý và sử dụng. Vậy trong trường hợp này, có được xin cấp đổi Sổ đỏ mới không?

Qua bài viết sau đây, Luật Quang Huy xin cung cấp đến bạn vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đổi sổ đỏ bị rách.

1. Sổ đỏ bị rách, hoen, ố, nhoè có được cấp lại, cấp đổi không?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng thì người dân có quyền cấp đổi để có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

Như vậy, trường hợp Sổ đỏ bị rách, hoen, ố, nhòe do sử dụng lâu năm mà không thể tiếp tục sử dụng được nữa thì có quyền xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới hay Sổ đỏ mới.


2. Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ bị rách

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hồ sơ cấp đổi sổ đỏ bị rách bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
  • Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thay mặt thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ bị rách;
  • Ngoài ra, người sử dụng đất có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ còn cần phải cung cấp bản sao chứng thực các giấy tờ nhân thân của chủ sử dụng đất gồm có Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu…
Thủ tục đổi sổ đỏ bị rách, nhoè, hoen, ố
Thủ tục đổi sổ đỏ bị rách, nhoè, hoen, ố

3. Thủ tục đổi sổ đỏ bị rách

3.1. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì người có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; nơi chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trường hợp địa phương đã thành lập Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu cấp đổi sổ đỏ thì tiến hành nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

3.2. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sau đó cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3.3. Bước 3: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn.


4. Thời gian thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ bị rách

Theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 17 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.


5. Lệ phí đổi sổ đỏ bị rách

Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nên mỗi địa phương có mức thu khác nhau.

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC thì mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
6. Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;
  • Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về thủ tục đổi sổ đỏ bị rách.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến cấp đổi sổ đỏ trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top