Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại

Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại

Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất trang trại của người dân ngày càng tăng cao. Vậy, có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại không? Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại như thế nào?

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại là bao lâu? Và, phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại là bao nhiêu?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy hy vọng sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ và chính xác  thông tin về vấn đề này để bạn có thể tham khảo.

1. Có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại không?

Căn cứ theo Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định về trường hợp chuyển mục đích đất. Theo đó, bạn được phép chuyển đổi rừng sản xuất sang đất trang trại. Tuy nhiên, cần có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2. Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại

Để chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Các loại giấy tờ các nhân của chủ sở hữu: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và chính xác, cơ quan có thẩm quyền tiến hành các công việc sau:

 • Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
 • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
 • Xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;
 • Người làm hồ sơ sẽ có nghĩa vụ đóng đầy đủ các loại thế phí theo thông báo và chỉ dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 4: Trả kết quả

Hộ gia đình, cá nhân nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi có kết quả giải quyết.

Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại
Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại

3. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại

Căn cứ theo khoản 40 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, theo đó, thời hạn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trang trại không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Lưu ý: Thời gian trên không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, ngày nghỉ, ngày lễ, tết.


4. Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại

Khi tiến hành chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại, bạn phải nộp các loại phí sau:

Thứ nhất, về lệ phí trước bạ:

Theo quy định tại Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2011/NĐ-CP, khi bạn thực hiện chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại, bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).

Thứ hai, về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hiện nay từng địa phương có những quy định riêng về lệ phí này.

Ngoài ra bạn có thể còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo,…
5. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai;
 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
 • Thông tư số 124/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2011/NĐ-CP.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại theo quy định mới nhất mà bạn quan tâm.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trong cả nước.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Đánh giá
Tác giả bài viết
Scroll to Top