THÔNG TƯ 54/2015/TT-BYT HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ KHAI BÁO BỆNH, DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

      Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


Cơ sở pháp lý

 • Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
 • Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Tóm tắt nội dung Thông tư 54/2015/TT-BYT

      Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, theo đó:

      Thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm

      Các trường hợp phải thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54:

 • Khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm tại Phụ lục 1 Thông tư 54/2015 của Bộ Y tế.
 • Khi phát hiện ổ dịch bệnh truyền nhiễm, khi ổ dịch bệnh truyền nhiễm đang hoạt động và khi ổ dịch bệnh truyền nhiễm chấm dứt hoạt động.
 • Khi triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.
 • Khi có yêu cầu báo cáo để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của cấp trên.

      Khai báo, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm

 • Thông tư 54/2015/TT-BYT quy định trách nhiệm khai báo dịch bệnh truyền nhiễm như sau:

Tại địa phương đang có dịch bệnh, người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm thực hiện việc khai báo dịch cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế gần nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện theo Khoản 1 Điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

 • Trách nhiệm báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54 năm 2015 của Bộ Y tế:

      Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh dịch từ người dân hoặc tự phát hiện các trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch truyền nhiễm, các cơ sở y tế phải báo cáo cho cơ quan y tế dự phòng để điều tra, xác minh trong vòng 24 giờ. Trường hợp xác định thông tin đó là chính xác, cơ quan y tế dự phòng phải báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế nơi xảy ra dịch tại Khoản 2 Điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và báo cáo vào hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế theo các quy định của TT 54/2015/BYT.


Nội dung Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015

      Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 54/2015/TT-BYT


Thông tư 54/2015/TT-BYT
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 54/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ KHAI BÁO BỆNH, DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 • Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;
 • Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhim.

      Điều 1. Các trường hợp phải thông tin báo cáo

      1. Khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

      2. Khi phát hiện  dịch bệnh truyền nhiễm, khi  dịch bệnh truyền nhiễm đang hoạt động và khi ổ dịch bệnh truyền nhiễm chấm dứt hoạt động.

      3. Khi triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

     4. Khi có yêu cầu báo cáo để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của cấp trên.

      Điều 2. Nguyên tắc báo cáo

      1. Nội dung thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyn nhim phi bảo đảm tính trung thực, đầy đủ và kịp thời. Đơn vị báo cáo chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

      2. Việc thông tin, báo cáo phải bảo đảm đúng trình tự, th tục, thẩm quyền và theo đúng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

      3. Trường hợp đã thực hiện báo cáo trực tuyến thì không phải báo cáo bng văn bản, nhưng phải lưu đy đủ h sơ tại đơn vị theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

      Điều 3. Hình thức thông tin báo cáo

      1. Báo cáo trực tuyến: Báo cáo trực tiếp vào hệ thống báo cáo thông qua đường truyn internet, đng thời lưu h sơ bệnh án đi với báo cáo trường hợp bệnh hoặc báo cáo bằng văn bản đối với các loại báo cáo khác tại đơn vị báo cáo.

      2. Báo cáo bằng văn bản: Trường hợp không thực hiện được báo cáo trực tuyến, các đơn vị thực hiện báo cáo bằng văn bn gửi theo đường công văn, fax, thư điện tử.

      3. Hình thức khác: Trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi điện thoại hoặc báo cáo trực tiếp và trong thời hạn 24 giờ phải thực hiện báo cáo trực tuyến hoặc báo cáo bằng văn bản.


Các văn bản có liên quan Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế

      Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm như sau:

 • Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm: Quyết định 02 quy định đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: có ít nhất một người bệnh được chẩn đoán xác định; đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và nhóm C.
 • Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 • Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Nội vụ ban hành
 • Quyết định 2369/QĐ-BYT năm 2015 bổ sung Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) vào danh mục các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI