THÔNG TƯ 51/2015/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI XE NÂNG HÀNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ, CÓ TẢI TRỌNG NÂNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN

      Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tóm tắt nội dung Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với các loại xe nâng công nghiệp tự hành có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

      Quy định về kỹ thuật đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

     Tại vị trí làm việc bình thường của người vận hành và trong vùng tiếp cận của đường vào, đường ra không được có cạnh bén nhọn hay góc sắc nhọn.

     Theo Thông tư 51 xe nâng hàng phải được trang bị bảo vệ nhằm tránh các khởi động từ người không có thẩm quyền.

 • Tất cả các xe nâng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên loại đứng điều khiển và xe nâng loại có người điều khiển đi bộ cùng với xe phải có phanh tác động tự động; các bộ phận, chi tiết được đổi lẫn cho nhau.
 • Nếu xe nâng hàng bố trí nhiều vị trí điều khiển thì chỉ chịu tác động của 01 vị trí điều khiển tại một thời điểm.
 • Các xe nâng hàng dẫn động bằng động cơ đốt trong phải được trang bị bộ phận an toàn nhằm tránh không cho động cơ khởi động được khi bộ truyền động bị kẹt.

     Và các yêu cầu kỹ thuật khác quy định tại QCVN 25: 2015/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 51/2015.

      Quy định về quản lý an toàn trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng xe nâng hàng

      Điều kiện đảm bảo an toàn đối với xe nâng hàng lưu thông trên thị trường theo quy định tại Thông tư 51 năm 2015 của Bộ Lao động:

 • Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình bảo quản, lưu thông xe nâng hàng và quy định của nhà sản xuất.
 • Tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng của xe nâng hàng do mình bán.
 • Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH quy định các xe nâng hàng sử dụng động cơ đã được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy.
 • Chịu sự kiểm tra chất lượng và bị xử lý nếu có vi phạm.

    Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong sử dụng xe nâng hàng theo QCVN 25:2015

 • Xe nâng hàng trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, định kỳ, bất thường. Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động xe nâng hàng phải do tổ chức kiểm định được Cục An toàn lao động, Bộ Lao động chỉ định.
 • Chu kỳ kiểm định đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên là 3 năm một lần và có thể được rút ngắn.
 • Các xe nâng hàng đạt yêu cầu phải được dán tem.

Nội dung Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 51/2015/TT-BLĐTBXH


Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 51/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI XE NÂNG HÀNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ, CÓ TẢI TRỌNG NÂNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN

 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

      Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

      Ký hiệu: QCVN 25:2015/BLĐTBXH.

      Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016.

     Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 51/2015/TT-BLĐTBXH


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên như sau:

 • Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 • Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 • Thông tư 15/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 • Thông tư 08/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 1: 2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI