Thời hiệu thừa kế theo quy định pháp luật

Thời hiệu thừa kế theo quy định pháp luật

Thời hiệu chia di sản thừa kế sẽ tính từ thời điểm mở thừa kế cho đến khi hết thời hạn yêu cầu chia di sản đối với bất động sản là 30 năm và dối với động sản là 10 năm.

      Thừa kế luôn là vấn đề phức tạp trong vấn đề xét xử và đời sống hiện nay. Vì vậy pháp luật đã đặt ra những quy định để những người có liên quan đến việc thừa kế được thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình cũng như có thể ràng buộc trách nhiệm đối với người khác. Đặc biệt là vấn đề về thời hiệu thừa kế, để làm rõ vấn đề trên Luật Quang Huy xin trình bày nội dung thời hiệu thừa kế theo quy định của pháp luật.

Các loại thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế

      Theo quy định pháp luật hiện nay trong lĩnh vực thừa kế có các loại thời hiệu như sau:

      Thời hiệu yêu cầu chia di sản

      Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. 

      Đối với trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

  • Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản
  • Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu  tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản

       Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế 

       Theo quy định tại khoản 2 điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

       Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ

       Theo quy định tại khoản 3 điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định rõ về thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.


Thời hiệu chia thừa kế

       Thời hiệu về thừa kế theo quy định của bộ luật dân sự 2015 được quy định như sau:

      Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

      Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này (Điều 611 Bộ luật dân sự 2015).

      Như vậy thời hiệu chia di sản thừa kế sẽ tính từ thời điểm mở thừa kế cho đến khi hết thời hạn yêu cầu chia di sản đối với bất động sản là 30 năm và dối với động sản là 10 năm.

Thời hiệu thừa kế theo quy định pháp luật

Chia tài sản chung khi hết thời hiệu thừa kế như thế nào

      Căn cứ theo quy định tại Tiểu mục 2.4 Mục I Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP quy định về thời hiệu khởi kiện thừa kế

2.4. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế …

      Như vậy khi di sản để lại là tài sản chung thì việc phân chia di sản chung khi hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế thì phải thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện là tất cả các đồng thừa kế phải cùng ký tên đồng ý vào Văn bản cùng xác nhận tất cả là đồng thừa kế và không có ai tranh chấp về quyền thừa kế.


     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề về thời hiệu thừa kế theo quy định của pháp luật. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

     Trân trọng ./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI