THỜI GIAN CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THÁNG THỨ HAI – LUẬT QUANG HUY

Thời gian được hưởng TCTN đối với NLĐ vào tháng thứ hai là trong thời hạn 05 ngày làm việc; tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng TCTN đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng TCTN đối với NLĐ.

      Luật sư cho em hỏi em đã nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên vào tháng trước, cụ thể ngày 11/11/2018, vậy khi nào em mới được nhận trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai và quy trình nhận trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai như thế nào ạ?


      Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Quang Huy Việt Nam. Căn cứ theo quy định của pháp luật, chúng tôi xin tư vấn về thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai như sau:


Cơ sở pháp lý

  • Luật Việc làm 2013;
  • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
  • Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai

      Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc; tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó; nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

      Do đó, thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động vào tháng thứ hai là trong thời hạn 05 ngày làm việc; tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó,nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.Thêm vào đó, căn cứ vào quy định pháp luật tại Khoản 2 Điều 8  Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

      Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.

      Theo như thông tin mà bạn cung cấp, tháng đầu tiên bạn nhận trợ cấp thất nghiệp vào ngày 11/11/2018, do đó tháng thứ hai hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt đầu từ ngày 11/12/2018. Trong thời hạn 5 ngày làm việc tính từ ngày 18/12/2018 bạn sẽ được chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai. Tức là bạn sẽ được chi trả trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2018 đến ngày 23/11/2018.

Thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai

Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp lần thứ hai

      Hàng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.

      Hàng tháng bạn phải đi tham gia khai báo tình trạng việc làm hiện tại của mình, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận lịch hẹn đến nhận trợ cấp người lao động cần đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để nhận trợ cấp thất nghiệp, nếu người lao động không đến nhận thì hiển nhiên được xem như không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và tiền trợ cấp thất nghiệp tại tháng đó bạn sẽ không được hưởng, nếu sang tháng sau bạn đến khai báo bình thường thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng sau bình thường.

Chi trả trợ cấp thất nghiệp

      Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn Luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng ./.


 

5 / 5 ( 2 bình chọn )

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI