NHỮNG ĐIỀU MÀ AI CŨNG CẦN BIẾT VỀ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

thẻ BHYT
 • Thẻ BHYT là căn cứ để xác định thông tin liên quan đến phạm vi quyền lợi, mức hưởnggiá trị sử dụng của thẻ BHYT, cơ sở KCB ban đầu.
 • Mã thẻ BHYT sẽ chia thành 4 ô, mỗi ô sẽ quy định chi tiết thông tin về đối tượng tham gia BHYT.
 • Kí hiệu về mức hưởng ghi trên thẻ: được thể hiện tại ô thứ hai trong 4 ô mã thẻ BHYT có kí hiệu từ số 1 đến số 5 tương ứng với những mức hưởng khác nhau.
 • Dòng chữ đóng BHYT 5 năm liên tục cho biết thời điểm tham gia đủ 5 năm là khi nào chứ không phải giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

      Hiện nay theo quy định mới của luật bảo hiểm y tế thì trên thẻ bảo hiểm y tế không còn ghi nhận giá trị sử dụng như trước đây, chính vì vậy có rất nhiều người thắc mắc thời hạn sử dụng thẻ BHYT của mình, những điều cần chú ý trên thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi tham gia kể từ khi Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi năm 2014. Biết được vấn đề này, Luật Quang Huy sẽ đưa ra bài viết chi tiết về những điểm cần lưu ý cho bạn đọc.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi năm 2014
 • Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế quy định cấu trúc mã thẻ BHYT, mã cơ sở KCB BHYT, mã bảo hiểm y tế nơi đối tượng sinh sống do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 16/11/2015

Thẻ bảo hiểm y tế là gì?

      Thẻ BHYT là căn cứ để xác định người tham gia BHYT bao gồm các thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến phạm vi quyền lợi, mức hưởng và giá trị sử dụng của thẻ BHYT, nơi người tham gia đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Hiểu đơn giản, thẻ bảo hiểm y tế là giấy chứng nhận quá trình tham gia đóng bảo hiểm y tế, mỗi thẻ sẽ quy định thời gian bắt đầu đóng và mức hưởng,… theo từng đối tượng khác nhau để người lao động sử dụng chiếc thẻ của mình đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh có thẩm quyền đã được quy định phù hợp với mức đã tham gia.


Những kí hiệu thể hiện trên thẻ bảo hiểm y tế thể hiện đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

      Mã thẻ BHYT sẽ chia thành 4 ô, mỗi ô sẽ quy định chi tiết thông tin về đối tượng thẻ bảo hiểm y tế đó, tương ứng với người tham gia sẽ được hưởng những ưu đãi như thế nào

      Ô đầu tiên quy định về đối tượng được chi trả của thẻ bảo hiểm y tế: được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT. Các ký hiệu gồm có:  DN, HX ,CH, NN, TK, HC, XK, HT, TB ,NO, CT, XB, TN, QN, CA, CY, XN, MS, CC, CK, CB, KC, HD, TE, BT, HN, DT, DK, XD, TS, TC, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, CN, HS, SV, GB, GD ( các ký hiệu được quuy định rõ với từng đối tượng theo khoản 1 điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH)


Ký hiệu trên thẻ y tế thể hiện mức hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia

      Ô thứ hai trong 4 ô mã thẻ BHYT có kí hiệu từ số 1 đến số 5 theo khoản 2 điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH

 • số 1: toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, không giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật
 • số 2: thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế
 • số 3: thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở tầm 208.000
 • số 4: thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở tầm 208.000
 • số 5: BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển

Đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được hiểu như thế nào?

Thẻ BHYT

      Dòng chữ thời hạn của thẻ BHYT 5 năm liên tục là thông tin để chủ thẻ tham gia BHYT biết được thời hạn đóng 5 năm liên tiếp BHYT là đến thời điểm nào, chứ không phải giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế đó. Theo điểm đ khoản 1 điều 4 Nghị đjnh 105 , điểm c khoản 1 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến

     Người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có thẩm quyền và có giấy chứng nhận việc đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bằng 6 lần mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 thì sẽ được chi trả 100% tiền viện phí trong những tháng còn lại của năm nếu đóng đủ 5 năm liên tiếp bảo hiểm y tế ( nếu quá trình đóng chậm đóng thì không được quá 3 tháng). Cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở đó. Để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

      Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng

     Vậy nếu có thời gian tham gia đóng bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên hoặc nếu có thời gian gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế tối đa không quá 3 tháng thì thời gian tham gia đóng ảo hiểm vẫn được tính là tham gia bảo hiểm 5 năm liên tục. Đối với người tham gia đóng qua doanh nghiệp thì doanh nghiệp được quyền chậm đóng nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn thẻ BHYT.


Ý nghĩa 10 số cuối mã số thẻ bảo hiểm y tế

      Căn cứ vào khoản 4 điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 quy định :

Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và quy định qun lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành Bảo hiểm xã hội.

Ý nghĩa 10 số cuối mã số thể bảo hiểm y tế

      Theo đó, 10 số cuối của thẻ BHYT chính là là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT. Những điều chỉnh mới về quy trình cấp mã số BHXH này sẽ tạo thuận lợi hơn cho người lao động. Mã số BHXH sẽ giúp người tham gia BHXH dễ dàng quản lý thông tin BHXH cá nhân. Chỉ cần cung cấp mã số BHXH khi tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT được thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp không nhớ, cơ quan BHXH phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý.


      Trên đây là bài viết lưu ý về những kí hiệu trên thẻ BHYT, tránh những hiểu lầm sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng thẻ bảo hiểm y tế của mình. Nếu còn vấn đề gì cần làm rõ, quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp thắc mắc trực tiếp.

    Trân trọng ./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI