Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm những ai?

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai
 • Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai thực hiện hòa giải bao gồm các thành phần Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, công chức địa chính, công chức tư pháp, …

      Tranh chấp về đất đai là một trong những tranh chấp xảy ra phổ biến, rất phức tạp và đa số các tranh chấp về đất đai phải giải quyết bằng con đường Tòa án. Một trong những biện pháp hữu hiệu để hạn chế các bên tranh chấp khởi kiện ra Tòa án để giải quyết tranh chấp đất đai là tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở nhất là hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Vậy thành phần hòa giải tranh chấp đất đai được pháp luật quy định như thế nào? Hội đồng hòa giải gồm những ai? Với bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi xin trình bày nội dung cụ thể như sau:


Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai

      Căn cứ theo điều 202 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 điều 88 Nghị định định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;
 • Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải.
 • Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

      Như vậy thành phần hòa giải tranh chấp đất đai tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật đất đai và Luật Hòa giải ở cơ sở bao gồm:

 • Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
 • Thành viên Hội đồng hòa giải
 • Các bên tranh chấp
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai

Thành phần hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai

      Theo quy định tai điểm b khoản 1 Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định thành phần Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải, gồm:

 • Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng;
 • Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn;
 • Tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn;
 • Đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó;
 • Cán bộ địa chính;
 • Cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn;

      Ngoài những thành phần đã nêu, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai còn có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, … tùy từng trường hợp cụ thể. Sự có mặt của các thành viên Hội đồng hòa giải có thể là thành viên của các tổ chức chính trị – xã hội đã nêu thường xuất hiện khi một trong các bên tranh chấp là thành viên của tổ chức đó. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải tranh chấp đất đai.


Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

      Trên đây là toàn bộ lời tư vấn về thành phần hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc của bạn liên quan tới vấn đề này hoặc cần tư vấn về vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai hay muốn sử dụng các dịch vụ về dân sự, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ cụ thể.

      Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI