XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ PHẠT TÙ KHÔNG?

xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị phạt tù

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Tuy nhiên người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người bị hại có yêu …

XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ PHẠT TÙ KHÔNG? Xem »