Vô hiệu

Khi nào di chúc vô hiệu? Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu

Di chúc vô hiệu

Trường hợp di chúc vô hiệu toàn bộ bao gồm: do không đáp ứng các điều kiện để di chúc hợp pháp hoặc thuộc trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật. Trường hợp di chúc vô hiệu 1 phần bao gồm: đáp ứng được hết các điều kiện để di chúc hợp …

Khi nào di chúc vô hiệu? Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu Xem »

Hợp đồng vô hiệu khi nào? Cách giải quyết hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu là những hợp đồng không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực do pháp luật quy định nên không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Xử lý hợp đồng vô hiệu bằng cách: khôi phục lại tình trạng ban đầu, …

Hợp đồng vô hiệu khi nào? Cách giải quyết hợp đồng vô hiệu Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top