Hướng dẫn thủ tục lập vi bằng

Bước 1: Đến văn phòng thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng. Bước 2: Khách hàng sẽ ký vào văn bản thỏa thuận làm vi bằng Bước 3: Tiến hành lập vi bằng Bước 4: Thanh lý thỏa thuận lập vi bằng Vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình …

Hướng dẫn thủ tục lập vi bằng Xem »