Ủy ban nhân dân

Trình tự thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã

Trình tự hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã (UBND cấp xã):  Bước 1: Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Bước 2: UBND tiếp nhận và xử lý hồ sơ Bước 3: UBND cấp xã thành …

Trình tự thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI