Hiểu như thế nào về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững thông qua các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi nhất cho cả doanh nghiệp …

Hiểu như thế nào về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? Xem »