Tiền sử dụng đất

Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

Ghi nợ tiền sử dụng đất

Đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất: hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất: …

Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất Xem »

Miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định

Quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất

Trường hợp được miễn tiền: Người có công với cách mạng; Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; người phải di dời do thiên tai. Trường hợp được giảm tiền: dân tộc thiểu số, …

Miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI