Quy định về thời gian và mức lương thử việc của người lao động

Quy định về thời gian và mức lương thử việc của người lao động

Thời gian thử việc: không quá 60 ngày đối với công việc trình độ từ cao đẳng trở lên, không quá 30 ngày đối với công việc từ trung cấp trở lên, không quá 6 ngày làm việc đối với các công việc khác. Lương thử việc: tự thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng …

Quy định về thời gian và mức lương thử việc của người lao động Xem »