Thủ tục tố tụng hình sự

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2020

Quy trình giải quyết vụ án hình sự

Bước 1: Khởi tố vụ án hình sự Bước 2: Điều tra vụ án hình sự Bước 3: Truy tố vụ án hình sự Bước 4: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Bước 5: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Bước 6: Thi hành bản án và quyết định của Tòa án Bước 7: Xét lại các …

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 Xem »

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ NĂM 2020

Thời hạn điều tra vụ án hình sự

Không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng Đối với tội phạm nghiêm trọng không quá 03 tháng. Đối với tội phạm rất nghiêm trọng là không quá 04 tháng. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không quá 04 tháng.       Điều tra vụ án hình sự là …

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ NĂM 2020 Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI