Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế bao gồm các bước: Chuẩn bị hồ sơ: tờ khai đăng ký sáng chế, bản mô tả sáng chế, bản tóm tắt sáng chế, chứng từ nộp phí – lệ phí, … Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo 2 phương thức trực tiếp hoặc qua …

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam Xem »