Quyền tác giả

Phân biệt quyền tác giả và quyền liên quan

Phân biệt quyền tác giả và quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình …

Phân biệt quyền tác giả và quyền liên quan Xem »

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ CHUẨN THEO QUY ĐỊNH

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

     Bất cứ ai sáng tác ra một tác phẩm bằng công sức và sự sáng tạo của mình đều có quyền chính đáng đối với sản phẩm đó và được pháp luật tôn trọng. Một tác giả khi muốn sản phẩm của mình đến được với công chúng, thường thông qua nhà xuất …

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ CHUẨN THEO QUY ĐỊNH Xem »

QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

Quy định của pháp luật về quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Để tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, cần đáp ứng các điều kiện sau đây: Có tính nguyên gốc và tính sáng tạo; Tác phẩm phải được thể hiện dưới hình …

QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TÁC GIẢ Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

Quy định của pháp luật về quyền liên quan đến quyền tác giả

Chủ thể được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình, Tổ chức phát sóng. Đối tượng được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả gồm: Cuộc biểu diễn, Bản ghi âm, ghi hình và Chương trình phát sóng, …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Quy định pháp luật về hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Tờ khai đăng ký: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả. 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan; Giấy uỷ quyền trong trường …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Xem »

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả theo quy định pháp luật

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm: Tờ khai; 02 bản sao tác phẩm hoặc 02 bản sao bản định hình; Giấy uỷ quyền; Tài liệu chứng minh; Văn bản đồng ý. Nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp …

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ 2020

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả 2020

Là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền: công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; quyền tài sản; quyền tài sản bao gồm …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ 2020 Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top