Quyền nuôi con

Có được giành lại quyền nuôi con khi vợ tái hôn không?

Giành lại quyền nuôi con khi vợ tái hôn

Nên thoả thuận với vợ để đưa ra quyết định ai là người nuôi con đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho con. Nếu không thoả thuận được người nuôi con phải tìm ra các căn cứ chứng minh rằng khi người vợ tái hôn bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ không …

Có được giành lại quyền nuôi con khi vợ tái hôn không? Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI