Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Thủ tục đăng ký giấy phép phòng cháy chữa cháy: Cơ sở chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép Cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Nếu khách hàng có nhu cầu xin giấy phép …

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy Xem »