Ốm đau

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau mới nhất gồm những gì?

Người lao động cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội/Giấy ra viện (ốm đau ngắn ngày) hoặc hồ sơ bệnh án (ốm đau dài ngày); Người sử dụng lao động lập danh sách theo mẫu 01B-HSB. Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bị ốm …

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau mới nhất gồm những gì? Xem »

Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166-QĐ-BHXH

Ghi rõ danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt. Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy). Mục danh sách đề nghị điều chỉnh phải …

Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166-QĐ-BHXH Xem »

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHXH, BHYT không?

Khi người lao động nghỉ ốm trên 14 ngày trong tháng thì không phải đóng BHXH của tháng đó và thời gian này không được tính hưởng BHXH. Khi người lao động nghỉ ốm trên 14 ngày trong tháng thì không phải đóng BHYT của tháng đó nhưng vẫn được hưởng chế độ BHYT bình …

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHXH, BHYT không? Xem »

Thời gian hưởng chế độ ốm đau có tính ngày lễ không?

Thời gian hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày của người lao động không tính ngày lễ còn đối với thời gian hưởng chế độ ốm đau dài ngày tính bao gồm cả ngày lễ.      Bạn đang thắc mắc về nghỉ việc hưởng chế độ nghỉ ốm đau có tính ngày lễ không? Bài viết dưới đây của Luật Quang …

Thời gian hưởng chế độ ốm đau có tính ngày lễ không? Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI