Mất tích

THỦ TỤC TUYÊN BỐ NGƯỜI MẤT TÍCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thủ tục tuyên bố mất tích

Bước 1. Nộp đơn yêu cầu cho Tòa án nhân dân Bước 2. Thông báo tìm kiếm người mất tích Bước 3. Ra quyết định tuyên bố người mất tích        Khi một người biệt tích quá lâu khỏi nơi cư trú làm gián đoạn các quan hệ mà họ tham gia, làm …

THỦ TỤC TUYÊN BỐ NGƯỜI MẤT TÍCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI