Ma túy

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP LÁI XE SỬ DỤNG MA TÚY

Xử lý phạm vi hành chính trong trường hợp lái xe sử dụng ma túy

Đối với ô tô: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng và phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với xe máy: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng và phạt tiền từ 6 triệu đồng đến …

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP LÁI XE SỬ DỤNG MA TÚY Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI