Kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là gì? Tổng quan quy định của pháp luật về kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Kỷ luật lao động được thể hiện bằng nội quy lao động. NLĐ vi phạm kỷ luật lao động sẽ bị xử lý theo các hình thức …

Kỷ luật lao động là gì? Tổng quan quy định của pháp luật về kỷ luật lao động Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI