Quy định khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông

Đối với trường hợp tham gia giao thông thuận lợi khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ như sau: V = 60: 35m; 60 < V ≤ 80: 55m; 80 < V ≤ 100: 70m; 100 < V ≤ 120: 100m; Tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn …

Quy định khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông Xem »