Quy định pháp luật về hợp đồng kinh tế mới nhất

Mẫu hợp đồng kinh tế

Về hình thức: bắt buộc phải giao kết bằng văn bản, tùy từng đối tượng của hợp đồng mà còn phải có công chứng/chứng thực. Về nội dung phải có các điều khoản như về đối tượng hợp đồng, giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán, quyền nghĩa vụ của các bên, thỏa thuận về phạt …

Quy định pháp luật về hợp đồng kinh tế mới nhất Xem »