Hòa giải

Trình tự thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã

Trình tự hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã (UBND cấp xã):  Bước 1: Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Bước 2: UBND tiếp nhận và xử lý hồ sơ Bước 3: UBND cấp xã thành …

Trình tự thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã Xem »

Hòa giải tranh chấp đất đai không thành phải làm gì?

Hòa giải tranh chấp đất đai không thành tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì được nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân …

Hòa giải tranh chấp đất đai không thành phải làm gì? Xem »

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NHƯ THẾ NÀO?

Pháp luật đất đai khuyến khích người sử dụng đất tự thỏa thuận và giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất là cơ quan có thẩm quyền tổ chức hòa giải. Các bước hòa giải bao gồm: Người sử dụng đất …

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NHƯ THẾ NÀO? Xem »

HÒA GIẢI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Cơ sở của hòa giải VADS là quyền tự định đoạt của các đương sự. Nguyên tắc tiến hành hòa giài: tôn trọng sự tự nguyện, tiền hành theo quy định pháp luật và phải tích cực để đạt hiệu quả. Phạm vi tiến hành: hầu hết các vụ án dân sự, trừ những trường hợp không …

HÒA GIẢI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI