TỘI GIẾT NGƯỜI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ – YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ HÌNH PHẠT

Tội giết người

Người chuẩn bị phạm tội giết người thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Người phạm tội giết người mà giết 2 người trở lên, Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi …

TỘI GIẾT NGƯỜI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ – YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ HÌNH PHẠT Xem »