Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh pháo hoa

Đăng ký giấy phép kinh doanh pháo hoa

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh pháo hoa: Chuẩn bị và nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ. Hiện nay tại Luật Quang Huy có dịch vụ hỗ trợ khách …

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh pháo hoa Xem »