Thủ tục kết hôn với người quốc tịch Đức tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người quốc tịch Đức tại Việt Nam bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân/giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn, giấy chứng nhận sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. …

Thủ tục kết hôn với người quốc tịch Đức tại Việt Nam Xem »