Di chúc

Khi nào di chúc vô hiệu? Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu

Di chúc vô hiệu

Trường hợp di chúc vô hiệu toàn bộ bao gồm: do không đáp ứng các điều kiện để di chúc hợp pháp hoặc thuộc trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật. Trường hợp di chúc vô hiệu 1 phần bao gồm: đáp ứng được hết các điều kiện để di chúc hợp …

Khi nào di chúc vô hiệu? Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI