Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận điều kiện sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Để kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam phải thực …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam Xem »