Công ty cổ phần

Danh sách hội đồng quản trị và quyền thụ hưởng

Danh sách hội đồng quản trị và quyền thụ hưởng

Một trong những vấn đề trọng điểm mà nhiều doanh nghiệp gần đây muốn tham khảo, tìm kiếm đó là danh sách hội đồng quản trị và quyền thụ hưởng. Vậy danh sách hội đồng quản trị và quyền thụ hưởng nó được lập như thế nào? Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ …

Danh sách hội đồng quản trị và quyền thụ hưởng Xem »

Đại hội cổ đông là gì? Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội cổ đông là gì? Đại hội đồng cổ đông là gì?

Bạn đang khó khăn trong việc định nghĩa đại hội cổ đông và đại hội đồng cổ đông. Các vấn đề về bạn đang quan tâm là về đại hội đồng cổ đông có chức năng gì? Điều kiện tiến hành cuộc họp, triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông ra sao? Hiệu …

Đại hội cổ đông là gì? Đại hội đồng cổ đông là gì? Xem »

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Hội đồng quản trị. Để thực hiện hoạt động quản lý và điều hành công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa ra một số quyết định trong phạm vi thẩm quyền của …

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Xem »

So sánh hội đồng thành viên và hội đồng quản trị

So sánh hội đồng thành viên và hội đồng quản trị

Hẳn bạn đã không ít lần nghe qua 2 cụm từ Hội đồng quản trị và Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp, và đôi khi bị nhầm lẫn qua lại hai khái niệm này với nhau. Vậy chính xác Hội đồng quản trị và Hội đồng thành viên là gì? Giữa chúng có những …

So sánh hội đồng thành viên và hội đồng quản trị Xem »

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc được không?

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc được không?

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Từ lâu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không còn là một chức danh xa lạ đối với cơ cấu tổ chức quản lý của một doanh nghiệp. Vì vậy, việc các doanh nghiệp …

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc được không? Xem »

Quy định về miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có quyền thay mặt công ty để quyết định và thực hiện các quyền cũng như nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vậy, những quy định về miễn nhiệm thành viên Hội …

Quy định về miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top