Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Áo tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận  tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ tùy thân của mỗi bên nam, nữ. Thủ tục đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam thực hiện …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam Xem »