Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Canada tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Canada tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận/Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận điều kiện sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Thủ tục đăng ký …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Canada tại Việt Nam Xem »