Cầm cố

Quy định về biện pháp bảo đảm cầm cố tài sản theo Bộ luật Dân sự

Nếu cầm cố là động sản thì có thể bằng hình thức miệng hoặc hình thức văn bản, nếu cầm cố bất động sản thì bắt buộc phải bằng văn bản. Hiệu lực đối với các bên trong hợp đồng từ thời điểm giao kết và có hiệu lực đối kháng với người thứ ba …

Quy định về biện pháp bảo đảm cầm cố tài sản theo Bộ luật Dân sự Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI