PHÂN BIỆT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ ÁN TREO MỚI NHẤT 2020

Phân biệt cải tạo không giam giữ và án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện còn cải tạo không giam giữ là hình phạt chính. Điều kiện hưởng án treo là bị phạt tù không quá 03 năm, có nhân thân tốt, phải có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51, thuộc …

PHÂN BIỆT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ ÁN TREO MỚI NHẤT 2020 Xem »