Chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân tùy từng đối tượng. Để kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam phải thực hiện theo trình tự: Xin Giấy tờ có thông tin về tình …

Chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam Xem »