Bệnh nghề nghiệp

Chế độ bảo hiểm xã hội khi mắc bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp

Điều kiện: Bị bệnh thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp và suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên. Tùy vào mức suy giảm khả năng lao động người lao động sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần hoặc trợ cấp hàng tháng từ bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp …

Chế độ bảo hiểm xã hội khi mắc bệnh nghề nghiệp Xem »

Giám định lại mức suy giảm khả năng lao động

Giám định lại mức suy giảm khả năng lao động

Điều kiện: nếu như có thương tật, bệnh tật tái phát lại và đã được điều trị ổn định; Thời gian khám: giữa hai lần khám giám định, lần khám sau phải cách lần khám trước 02 năm. Hồ sơ: Giấy đề nghị khám, Tóm tắt hồ sơ bệnh án, Biên bản Giám định y …

Giám định lại mức suy giảm khả năng lao động Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI