Bảo hộ

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Với các đối tượng bảo hộ khác nhau của quyền sở hữu công nghiệp có điều kiện bảo hộ khác nhau. Việc đăng kí quyền sở hữu trí tuệ nói chung được thực hiện ở Cục sở hữu trí tuệ, Cục bản quyền tác giả, Cục trồng trọt và chăn nuôi. Thủ tục xử lí …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Xem »

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHI TIẾT

Chuẩn bị hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký; Giấy uỷ quyền; Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp; Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (in 03 bộ); Nộp hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện …

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHI TIẾT Xem »

THỜI HẠN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TRONG BAO LÂU?

Thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm, và có thể gia hạn tối đa thêm 10 năm nữa.       Kiểu dáng công nghiệp là đối tượng được bảo hộ theo pháp luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, một trong những vấn đề mà chủ …

THỜI HẠN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TRONG BAO LÂU? Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI 2020

Để tên thương mại được bảo hộ, tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI 2020 Xem »

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Có tính mới được hiểu là giải pháp mô tả trong đơn không được trùng với giải pháp đã được mô tả trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đã nộp với ngày ưu tiên sớm hơn. Giải pháp hữu ích phải có khả năng áp dụng công nghiệp.       Đối …

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP HỮU ÍCH Xem »

VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. Có hiệu …

VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Xem »

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Chuẩn bị hồ sơ (Tờ khai đăng ký; 02 bản sao tác phẩm; Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ; Giấy uỷ quyền, Văn bản đồng ý của các đồng tác giả) Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục …

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2020

Chuẩn bị những hồ sơ (02 Tờ khai đăng ký: 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; Chứng từ nộp phí, lệ phí) Nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí …

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2020 Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI