Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Quy định về biện pháp bảo đảm cầm cố tài sản theo Bộ luật Dân sự

Nếu cầm cố là động sản thì có thể bằng hình thức miệng hoặc hình thức văn bản, nếu cầm cố bất động sản thì bắt buộc phải bằng văn bản. Hiệu lực đối với các bên trong hợp đồng từ thời điểm giao kết và có hiệu lực đối kháng với người thứ ba …

Quy định về biện pháp bảo đảm cầm cố tài sản theo Bộ luật Dân sự Xem »

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỚI NHẤT

       Đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Dân sự đồng thời cũng là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, qua thực tế chứng minh các tranh chấp …

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỚI NHẤT Xem »

THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN THEO LUẬT DÂN SỰ

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp có thể là vật, quyền …

THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN THEO LUẬT DÂN SỰ Xem »

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng có thể được thực hiện thông qua các hình thức như: văn bản, lời nói…. Gồm các nội dung như sau: nghĩa vụ được bảo đảm; quyền, nghĩa vụ của các bên; Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng. Bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp: nghĩa vụ …

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Những trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm: Thế chấp quyền sử dụng đất; Thế chấp tài sản gắn liền với đất; Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; Thế chấp tàu biển. Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm: Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu (Đơn, Hợp đồng bảo đảm) …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Xem »

VAY THẾ CHẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Là hình thức cho vay có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo này có thể là: Sổ đỏ hoặc sổ hồng, ô tô, hàng hoá luân chuyển, máy móc, thiết bị… Người đi vay vẫn có quyền sở hữu tài sản, nhưng bên cho vay sẽ giữ các giấy tờ liên quan, chỉ …

VAY THẾ CHẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI