Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Để kết hôn với người Ba Lan tại Việt …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam Xem »