Án treo

PHÂN BIỆT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ ÁN TREO MỚI NHẤT 2020

Phân biệt cải tạo không giam giữ và án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện còn cải tạo không giam giữ là hình phạt chính. Điều kiện hưởng án treo là bị phạt tù không quá 03 năm, có nhân thân tốt, phải có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51, thuộc …

PHÂN BIỆT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ ÁN TREO MỚI NHẤT 2020 Xem »

ĐANG HƯỞNG ÁN TREO LẠI PHẠM TỘI THÌ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Đang hưởng án treo lại phạm tội thì bị xử lý như thế nào

Nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách thì sẽ không được hưởng án treo nữa. Thời gian thử thách sẽ chấm dứt và thay vào đó là sẽ bị xét xử tội mới, và tổng hợp hình phạt. Sẽ phải chịu án phạt tù cho cả hai tội và không được hưởng án …

ĐANG HƯỞNG ÁN TREO LẠI PHẠM TỘI THÌ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO? Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI