Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ả rập Saudi tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Ả rập Saudi tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Ả rập Saudi tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ả rập Saudi tại Việt Nam Xem »