NGƯỜI TƯ VẤN CÁC VỤ VIỆC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH PHẢI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC ĐIỀU KIỆN GÌ?

Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn tin cậy trong các mối quan hệ xã hội phát sinh, đặc biệt là trong lĩnh vực hôn nhân và đình. Tuy nhiên để tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình đem lại hiệu quả cao cũng như làm vừa lòng khách hàng thì người tư vấn phải đáp ứng rất nhiều điều kiện. Vậy những điều kiện đó là gì? Để giải đáp cho câu trả lời này em xin đi sâu vào phân tích đề 2: Người tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình phải đáp ứng được các điều kiện gì ?


Danh mục tài liệu tham khảo

  • Luật hôn nhân và gia đình 2015
  • Luật luật sư 2006
  • Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật_ TS. PHAN Chí Hiếu,ThS Nguyễn Thị Hằng Nga.
  • Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật

Khái quát chung

Khái niệm tư vấn pháp luật

      Điều 28 Luật luật sư 2006 quy định: “tư vấn pháp là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ.”

       Tư vấn pháp luật có thể hiểu là việc của nhà tư vấn giải đáp pháp luật, hướng đẫn ứng xử đúng pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp khách hàng thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

       Kỹ năng tư vấn pháp luật là khả năng của người thực hiện tư vấn vận dụng kiến thức pháp luật, đạo đức xã hộ kinh nghiệm cuộc sống để hướng dẫn, giải đáp đưa ra ý kiến, cung cấp thông tin pháp luật, giúp khách hàng soạn thảo văn bản liên quan nhằm giúp cho người được tư vấn biết cách xử sự hoặc giải quyết những vấn đề vướng mắc để phù hợp với đạo đức xã hội và bảo vệ được tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

      Tư vấn pháp luật còn hình thức: tư vấn trực tiếp bằng lời nói và tư vấn bằng văn bản.

      Tư vấn trực tiếp bằng lời nói là người tư vấn phải trả lời các yêu cầu của khách hàng dưới hình thức lời nói chứ không phải bằng văn bản. Hình thức này thường được áp dụng đối với các vụ việc có tính chất đơn giản. Và khi tư vấn trực tiếp bằng miệng người tư vấn phải tuân theo quy trình là nghe khách hàng trình bày rồi tóm tắt lại yêu cầu của khách hàng, các tình tiết liên quan theo cách hiểu của người tư vấn, tiếp theo là yêu cầu của khách hàng cung cấp các tài liệu liên quan đến việc cần tư vấn, sau đó chắc của tao để tham khảo, cuối cùng định hướng cho khách hàng.

      Tư vấn bằng văn bản được tiến hành khi có khách hàng ở xa không trực tiếp đến gặp người tư vấn để xin tư vấn bằng miệng được khách hàng sẽ gửi câu hỏi đến người tư vấn đề người tư vấn trả lời bằng văn bản.

người tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình cần đáp ứng các điều kiện gì

Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình

      Hôn nhân gia đình điều chỉnh các quan hệ xã hội trong quan hệ hôn nhân – gia đình. Các quan hệ này bao gồm các quan hệ nhân thân thân tài sản giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con, giữa các thành viên trong gia đình .

      Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực cụ thể trong hoạt động tư vấn pháp lý. Đó là việc nhà tư vấn dựa trên những kiến thức pháp lý, nhiều biết xã hội cùng với kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công việc giải đáp pháp luật hôn nhân gia đình, đưa giày kiến, hướng dẫn cá nhân, tổ chức xử sự đúng pháp luật hôn nhân và gia đình. Người tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách hàng, giúp khách hàng soạn thảo văn bản theo yêu cầu của họ nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của họ đối với các mối quan hệ hôn nhân và gia đình mà họ tham gia

Người thực hiện tư vấn pháp luật

       Căn cứ vào Điều 20 luật trợ giúp pháp lý 2006 và Điều 18 nghị định 77/2008/NĐ-CP, những người thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật bao gồm :

      “Điều 18. Người thực hiện tư vấn pháp luật

      Người thực hiện tư vấn pháp luật bao gồm:

  1. Tư vấn viên pháp luật;
  2. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm tư vấn pháp luật;
  3. Cộng tác viên tư vấn pháp luật.”

Các điều kiện cần có của người tư vấn pháp lý

Điều kiện chung của người tư vấn pháp lý

      Căn cứ vào những quy định chung của luật luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012), Luật trợ giúp pháp lý 2006, người thực hiện công việc trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp lý cần đáp ứng các điều kiện sau đây.

      Những người tư vấn pháp lý và trợ giúp pháp lý đều phải là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.

      Có năng lực hành vi đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

      Có bằng cử nhân luật.

      Có đầy đủ sức khỏe để hoàn thành tốt công việc.

Điều kiện riêng của người tư vấn pháp lý

 Luật sư tư vấn.

      Để trở thành một luật sư tư vấn, người tư vấn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện riêng được quy định tại điều 10 luật là sự như sau:

      Đã được đào tạo nghề luật sư: cử nhân sau khi tốt nghiệp nếu muốn trở thành Luật sư thì họ cần phải đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư trong thời gian sáu tháng. Sau khi kết thúc khóa đào tạo sẽ được cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

      Tập sự hành nghề luật sư: người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư thì sẽ được tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư trong thời gian 18 tháng .Trong quá trình tập sự hành nghề, người tập sự sẽ được luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp và không được nhận, thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Sau khi hết thời hạn tập sự, luật sư hướng dẫn nhận xét về kết quả tập sự Người tập sự hành nghề luật sư bằng văn bản và gửi đến đoàn luật sư nơi người tập sự hành nghề luật sư đăng ký tập sự.

      Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư: sau khi hoàn thành quá trình tập sự hành nghề luật sư và đạt yêu cầu kiểm tra thì người tập sự sẽ gửi hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư gửi ban chủ nhiệm đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự. Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì cá nhân sẽ hoạt động với tư cách là luật sư thăm và tham gia các hoạt động lĩnh vực luật sư tư vấn hoặc là luật sự thành tụng

Tư vấn viên pháp luật.

     Ngoài những điều kiện chung của người tư vấn pháp luật, một người muốn trở thành tư vấn viên pháp luật thì phải có thời gian công tác pháp luật từ 3 năm trở lên và được cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật. Tư vấn viên pháp luật được hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong phạm vi toàn quốc.

Trợ giúp viên pháp lý

     Để trở thành trợ giúp viên pháp lý, cử nhân luật phải đáp ứng các điều kiện sau:

      Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

      Có thời gian làm công tác pháp luật từ 2 năm trở lên.

 Cộng tác viên

      Để trở thành người tư vấn với tư cách là luật sư, Trợ giúp viên pháp lý hay tư vấn viên pháp luật thì cá nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật có quy định. Cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý thì điều kiện bao gồm :

      Có sự hiểu biết về pháp luật, có thể là người có bằng cử nhân luật hoặc là người đang làm việc trong nghành nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

      Người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì điệu kiện là cần có cần có bằng trung cấp luật hoặc có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên, có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng.

Các điều kiện cần có của người tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình

     Quan hệ hôn nhân và gia đình là một mối quan hệ khá đặc biệt, và phức tạp dựa trên nền tảng là yêu tố tình cảm. Chính điều này đã tạo ra những điểm riêng biệt hơn so với các quan hệ xã hội khác. Quan hệ hôn nhân và gia đình được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật. Người tư vấn Các vụ việc trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có thể là luật sư, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý hoặc cộng tác viên tư vấn pháp luật. Họ đều phải đáp ứng những điều kiện chung của một người hành nghề tư vấn pháp lý. Bên cạnh đó, do tính chất của lĩnh vực tư vấn nên họ cần phải thêm một số điều kiện đặc thù của lĩnh vực tư vấn.

Kiến thức pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

      Đây là điều kiện cơ bản để người tư vấn có thể giải quyết tốt được các tình huống của khách hàng. Người tư vấn các vụ việc khác trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thì cần phải hiểu rõ các quy định pháp luật hiện hành về các vấn đề pháp lý liên quan đến lính vực hôn nhân và gia đình.

       Kiến thức pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là nền tảng để phát triển thành kỹ năng tư vấn của người tư vấn. Người tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực hôn nhân cần phải nắm rõ các quy định pháp luật điều chỉnh về vấn đề hôn nhân và gia đình như: kết hôn, ly hôn, quan hệ nhân thân giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ tài sản.

Kinh nghiệm thực tiễn

     Do đặc thù của lĩnh vực tư vấn hôn nhân gia đình thiên về tư vấn tình cảm gia đình, tình cảm cá nhân. Nên khi tư vấn cho khách hàng người tư vấn cần phải có một vốn sống đủ để có thể cảm nhận và thấu hiểu tâm tư, tình cảm, cũng như là cảm xúc của khách hàng để từ đó đưa ra những lời tư vấn để trấn tĩnh lại cảm xúc của khách hàng . Tạo cho khách hàng có lòng tin và sự an tâm ở nơi khách hàng.

      Khách hàng tìm đến người tư vấn có thể đa phần là người đã có gia đình và họ gặp phải những mẫu thuẫn , tranh chấp với các thành viên khác trong gia đình nên tìm đến người tư vấn để tìm cách giải quyết vấn đề.

      Khi đã trang bị cho mình được những kỹ năng như tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, kỹ năng soạn thảo văn bản, tìm kiếm tra cứu tài liệu… thì người tư vấn sẽ cảm thấy tự tin, biết cách tạo ấn tượng cho khách hàng, đồng thời sẽ khiến khách hàng tin tưởng vào hả năng của người tư vấn.

      Để tạo tiền tin ở nơi khách hàng, người tư vấn cần phải có tuổi nghề dày dặn, có kinh nghiệp trong nghề và sự từng trải, và phải có cách giải quyết, xử lý tốt các yêu cầu vụ việc của khách hàng đưa ra. Tạo cho khách hàng có sự tin tưởng để tạo điều kiện thuận tiện hơn trong quá trình khai thác thông tin vụ việc từ khách hàng.

Kiến thức xã hội

      Trong bất cứ lĩnh vực tư vấn pháp lý nào thì người tư vấn cũng cần phải có kiến thức cũng như vốn hiểu biết sâu rộng. Không chỉ trong các lĩnh vực chuyên môn mà cả trong lĩnh vưc khác .

      Trong các vụ việc, câu chuyện mà người khách hàng mang tới cho người tư vấn sẽ không rập khuôn trong một lĩnh vực nhất định là mà có thể vấn đề khách hàng đưa ra có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực khác ngoài hôn nhân … vậy người tư vấn cần củng cố thêm kiến thức xã hội, chuyên nghành và kiên thức tổng hợp khác để đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng.

Nghệ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng

      Do đặc điểm của các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình chủ yếu dựa trên yếu tố tình cảm, nên khi khác hàng đến với trung tâm tư vấn đều mang nhiều suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn có thể là buồn đau, tức giận, khóc lóc …Vậy nhiệm vụ quan trọng của người tư vấn là phả nhìn ra được tâm lý của khách hàng để kịp thời trấn áp tinh thần của khách hàng.

      Kỹ năng thuyết thục khách hàng cũng góp phần quan trọng vào quá trinhg tư vấn của luật sư. Để khách hàng nghe và thấu hiểu những điều mình nói thì cần có những phương thức tiếp xúc,thuyết phục khác nhau phù hợp với từng đối tượng.

      Trên thực tế khách hàng đến gặp luật sư có thể có nhiều mục đích khách nhau. Điều quan trọng là Luật sư cần có sự nhạy bén, sáng suốt trong việc xác định mục đích, mong muốn của khách hàng để tổ chức buổi tiếp xúc khách hàng cho phù hợp. khi người tư vấn hiểu tâm lý khách hàng thì phần nào đem lại cho khách hàng cảm gia tin cậy, yên tâm tạo cho họ lòng tin để sẵn sàng dãi bày mọi thông tin , câu chuyện của mình. Như vậy nhà tư vấn khai thác được tối đa những thông tin để làm sáng tỏ sự việc.

Đạo đức nghề nghiệp

      Đạo đức nghề nghiệp là một trong những điều kiện quan trọng để một người làm nghề tư vấn pháp lý cần có. Người làm nghề luật luôn luôn phải rèn luyện cho mình đạo đức nghề nghiệp để tạo được một niềm tin vững chắc nơi khách hàng . Khi tư vấn cho khách hàng, người tư vấn cần phải tỉnh táo, vô tư.

       Người làm nghề tư vấn đặc biệt là tư vấn về lĩnh vực hôn nhân và gia đình cần đảm bảo về bảo mật thông tin cho khách hàng. Khi tư vấn cần đứng trên sự khách quan để nhìn nhận sự việc để đưa ra những lời tư vấn chính xác nhất cho khách hàng. Tránh việc người tư vấn có cái nhìn phiến diện về sự việc, thiếu tổng quát để rồi đưa ra các lời tư vấn cho khách hàng thiếu chính xác. Gây tổn hại đến uy tín và long tin của khách hàng đến người tư vấn.


Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Người tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình phải đáp ứng được các điều kiện gì? Nếu trong quá trình giải quyết còn gì thắc mắc bạn có thể liên hệ chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng./.


 

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI