Nghị định 176/2013/NĐ-CP

      Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.


Cơ sở pháp lý

 • Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
 • Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 • Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
 • Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 • Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Pháp lệnh dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008.

Tóm tắt nội dung của nghị định 176/2013/NĐ-CP

      Đưa, nhận hối lộ trong khám, chữa bệnh, phạt đến 30 triệu đồng.

      Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt tiền tối đa lên tới 200 triệu đồng.

     Cụ thể, phạt tiền từ 200.000 đồng – 500.000 đồng đối với người hành nghề khám, chữa bệnh không đeo biển tên hoặc không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật; cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng; 01 – 02 triệu đồng hoặc 02 – 05 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức định kỳ hàng năm việc truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 50 người đến dưới 100 người; 100 người đến dưới 200 người hoặc từ 200 người đến dưới 500 người.

     Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng đối với việc chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám, chữa bệnh khác vì mục đích vụ lợi; phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại cơ sở không đủ điều kiện; không thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn theo quy định của pháp luật hoặc bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; phạt tiền lần lượt từ 20 – 30 triệu đồng và 30 – 40 triệu đồng đối với hành vi bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ người hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám, chữa bệnh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cá nhân hành nghề không có chứng chỉ hành nghề hoặc hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép, trừ trường hợp cấp cứu.

      Mức phạt tiền từ 30 – 40 triệu này cũng được áp dụng đối với các hành vi cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề; không khẩn trương sơ cứu người bệnh, từ chối khám, chữa bệnh cho người bệnh; vi phạm quy định của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh gây ra tai biến cho người bệnh; môi giới việc mua, bán bộ phận cơ thể người và sử dụng vắc xin không có số đăng ký hoặc đã hết hạn sử dụng…
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.


Nội dung của nghị định 176/2013/NĐ-CP

      Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có nội dung như sau:

Nghị định 176/2013/ NĐ – CP

TẢI NGHỊ  ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP


Nội dung của nghị định 176/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 176/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 • Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
 • Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 • Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Pháp lệnh dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
 • Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

      Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

      2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:

      a) Vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS;

      b) Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh;

      c) Vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

      d) Vi phạm các quy định về bảo hiểm y tế;

      đ) Vi phạm các quy định về dân số.

      3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực y tế không quy định tại Nghị định này mà được quy định tại các nghị định khác về xử phạt vi phạm hành chính thì áp dụng quy định tại nghị định đó để xử phạt.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trên lãnh thổ Việt Nam.

      2. Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

      Điều 3. Biện pháp khắc phục hậu quả

      Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các Điểm a, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có thể bị áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

      1. Buộc tổ chức thực hiện các biện pháp tẩy uế, khử khuẩn chất thải, quần áo, đồ dùng, môi trường xung quanh, phương tiện vận chuyển người bệnh;

      2. Buộc tiếp nhận người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

      3. Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

      4. Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV, tiếp nhận và thực hiện việc mai táng, hỏa táng đối với thi hài, hài cốt người nhiễm HIV;

      5. Buộc xin lỗi trực tiếp hoặc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

      6. Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

      7. Buộc hoàn trả số tiền lãi của số tiền bảo hiểm y tế chưa đóng, chậm đóng vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế;


Các văn bản có liên quan Nghị định 176 năm 2013

      Một số văn bản có liên quan đến Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế như sau:

 • Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước: quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
 • Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm: quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
 • Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI