Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại là năng lực pháp luật và khả năng thực tế của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, được xác định thông qua độ tuổi và khả năng bằng hành vi thực tế và tình trạng tài sản.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đầy đủ các căn cứ theo quy định của pháp luật.

Trong đó có căn cứ quan trọng là có thiệt hại thực tế xảy ra.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp có thiệt hại đều phải bồi thường.

Khi xem xét về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cần quan tâm đến năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chủ thể có hành vi gây thiệt hại.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.


Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại là gì?

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại là khả năng của cá nhân có nghĩa vụ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và khả năng thực tế của cá nhân đó bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại đã nêu.

Xuất phát từ năng lực chủ thể của cá nhân khi tham gia vào quan hệ dân sự, Bộ luật Dân sự quy định năng lực hành vi dân sự, tình trạng tài sản và khả năng bồi thường của cá nhân.


Quy định của pháp luật về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

Thực tế, người gây ra thiệt hại có thể là bất cứ chủ thể nào: cá nhân, pháp nhân, cơ quan nhà nước,…

Tuy nhiên, Điều 586 Bộ luật dân sự 2015 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân mà không quy định về năng lực bồi thường của các chủ thể khác.

Xuất phát từ năng lực chủ thể của cá nhân khi tham gia vào quan hệ dân sự, Bộ luật dân sự quy định năng lực hành vi, tình trạng tài sản và khả năng bồi thường của cá nhân.

Việc bồi thường thiệt hại phải do người khác có “khả năng” bồi thường và chính họ phải tham gia vào quan hệ nghĩa vụ, mặc dù hành vi gây ra thiệt hại có thể không do chính họ thực hiện.

Bộ luật dân sự quy định năng lực hành vi, tình trạng tài sản và khả năng bồi thường của cá nhân cụ thể như sau:

  • Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.
  • Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Trường hợp tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật dân sự năm 2015.

  • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình.

Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình.

Trường hợp người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.


Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật dân sự năm 2015

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nếu có vướng mắc cần giải đáp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn cụ thể hơn.

Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI