Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói

Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói

Hợp đồng xây dựng trọn gói chính là một loại hợp đồng cơ bản dựa theo những quy định về đấu thầu của Pháp luật. Theo quy định thì hợp đồng trọn gói sẽ có giá trị cố định trong suốt khoảng thời gian xây dựng, bao gồm tất cả nội dung công việc đã được 2 bên thỏa thuận ở trong hợp đồng. Bài viết dưới đây Luật Quang Huy sẽ giúp bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói.


1. Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói

Việc ký kết hợp đồng xây dựng chính là một cơ sở pháp lý để cả hai bên có thể bảo vệ được quyền lợi của mình và đây cũng chính là cơ sở để giải quyết các vấn đề nếu như say này có phát sinh tranh chấp. Dưới đây là mẫu Hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản tại đây:


TẢI MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TRỌN GÓI


Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói


HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỌN GÓI

(Số: SGH-…-…….2016/HĐTCTG)

 

Công trình : …………….……………………………..…………

Địa điểm: ……………………………………………………..

Chủ đầu tư : …………………………………………………….

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 16/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình
 • Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
 • Căn cứ Thông tư số 37/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình ……………………………………. do chủ đầu tư cung cấp;
 • Căn cứ vào nhu cầu năng lực của hai bên;

Hôm nay, tại nhà ……………………, Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO THẦU (BÊN A):

Người đại diện:……………………………………….Sinh năm : ……………………..

Địa chỉ : …………………………………………………………………………….

Điện thoại : ………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):CÔNG TY ………………………………………..

Địa chỉ : …………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………..Website: ………………………………..

Fax : …………………………………….

Mã số thuế : ……………………………Email: …………………………………..

Tài khoản :…………………………………………………………………………

Người đại diện : ………… …………………..Chức vụ: ………………………..

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thi công về việc thi công xây dựng mới công trình ………………………………….với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc và các yêu cầu kỹ thuật:

Nội dung công viêc

Bên A giao và bên B nhận khoán gọn (trọn gói) thi công toàn bộ phần vật tư và nhân công để làm hoàn thành các công tác từ khi nhận mặt bằng thi công đến khi hoàn thiện toàn bộ căn nhà ………………………… theo đúng hồ sơ thiết kế và bảng báo giá đã được hai bên thống nhất.

Quy mô xây dựng:

 • Cấu tạo công trình: Công trình xây dựng kiên cố, riêng lẻ
 • Kết cấu công trình: Móng, cột, dầm sàn bê tông cốt thép, mái lợp ngói, tường gạc bao che
 • Diện tích xây dựng: Tổng diện tích sàn xây dựng: ……….. m2.

Phạm vi công việc:

Bên B phải cung cấp toàn bộ lao động, quản lý, thiết bị và vật tư trong phạm vi công việc của mình nhằm thực hiện các công việc ghi ở điều 1.

Thiết lập toàn bộ quy trình, hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát chất lượng cũng như tiến độ một cách chặt chẽ cho bên A đầy đủ các thông tin để có thể đánh giá công việc, tiến độ một cách độc lập.

Thi công xây dựng tất cả các công trình tạm: kho bãi, láng trại và duy trì tất cả các hạng mục đó một cách an toàn và hiệu quả cho đến khi hoàn thành công trình hoặc phải đưa ra khỏi công trường nhằm trả lại mặt bằng theo yêu cầu của bên A.

Cung cấp và quản lý nội quy công trường về việc đi lại, giờ giấc, quy trình một cách an toàn và khoa học đối với nguồn lực của mình bao gồm: lao động tại công trường, nhân viên Ban chỉ huy công trường.


TẢI MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TRỌN GÓI


2. Hướng dẫn cách viết mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói

Thông tin của các bên: Các bên tham gia ký kết hợp đồng xây dựng trọn gói bao gồm bên giao thầu và bên nhận thầu các bên khai báo đầy đủ thông tin cá nhân của mình theo các tiêu chí sau: Họ và tên, chứng thực liên quan đến cá nhân, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế,….

Nội dung và khối lượng công việc

Tùy theo loại hợp đồng xây dựng cụ thể, phạm vi công việc thực hiện được xác định như sau:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng (Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư 08/2016/TT-BXD): Là việc lập quy hoạch; lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế; khảo sát; quản lý dự án; quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng; giám sát thi công xây dựng; thẩm tra thiết kế, dự toán và các công việc tư vấn khác trong hoạt động đầu tư xây dựng;
 • Hợp đồng thi công xây dựng (Điều 2 Thông tư 09/2016/TT-BXD): Là việc cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công và thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Yêu cầu chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm:

Phải thỏa thuận trong hợp đồng về quy chuẩn, tiêu chuẩn (tiêu chuẩn và quy chuẩn Quốc gia), chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm của hợp đồng xây dựng, quy định về nguồn gốc, xuất xứ.

Các bên chỉ được nghiệm thu, bàn giao các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

 • Đối với các sản phẩm sai sót (chưa bảo đảm yêu cầu của hợp đồng) thì phải được sửa chữa, không sửa chữa được thì phải loại bỏ.
 • Bên nào gây ra sai sót thì bên đó phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến sửa chữa, kiểm định lại và các chi phí khác liên quan.

Thời hạn thực hiện

Thời gian thực hiện dựa theo yêu cầu cụ thể của chủ đầu tư đối với gói thầu. Có thể phân chia theo từng khoảng thời gian dựa vào điều khoản nội dung công việc hai bên đã cam kết.

Giá hợp đồng xây dựng

Giá hợp đồng xây dựng có các hình thức sau:

 • Giá hợp đồng trọn gói: là giá hợp đồng không đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết.
 • Giá hợp đồng theo đơn giá cố định: dựa trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng.
 • Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: dựa trên cơ sở đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng được điều chỉnh giá.
 • Giá hợp đồng theo thời gian: dựa trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia, các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia và thời gian làm việc (khối lượng) tính theo tháng, tuần, ngày, giờ.
 • Giá hợp đồng theo giá kết hợp: là loại giá hợp đồng được sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu trên.

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Khối lượng công việc phát sinh: phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục để điều chỉnh khối lượng:

Đối với hợp đồng trọn gói: khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng;

Nếu vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định;

Nếu thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: nếu điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng;

Nếu vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định;

Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng: phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng; trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, cần phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ, các bên phải xác định rõ trách nhiệm đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra.

Mức thưởng, phạt, cơ chế giải quyết tranh chấp

Khi tiến hành soạn thảo hợp đồng nguyên tắc, cần chú ý các điều khoản như:

 • Nếu hoàn thành từng loại công việc trước thời hạn sẽ được thưởng bao nhiêu phần trăm giá trị phần việc thực hiện.
 • Nêu rõ giới hạn về trách nhiệm và định mức bồi thường thiệt hại của các bên để hạn chế tối đa hậu quả.
 • Nếu vi phạm hợp đồng về chất lượng, số lượng, thời hạn hoàn công, thời hạn thanh toán,… Hai bên thống nhất áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước để xử lý.
 • Bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Rủi ro và bất khả kháng

Các bên phải quy định trách nhiệm của mỗi bên về quản lý và xử lý rủi ro của mình; trách nhiệm khắc phục hậu quả của mỗi bên trong trường hợp gặp rủi ro.

Trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận về việc xử lý bất khả kháng như:

 • Thông báo về bất khả kháng: Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất có thể.
 • Trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng;
 • Chấm dứt và thanh toán hợp đồng xây dựng trong trường hợp bất khả kháng (nếu có).


3. Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói có cần công chứng không?

Hợp đồng xây dựng sẽ có hiệu lực từ thời điểm ký kết hợp đồng hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên hợp đồng thỏa thuận chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng nêu trên;
 • Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng.

Do vậy, Hợp đồng xây dựng không bắt buộc phải công chứng. Bởi trong giao dịch mua bán công trình xây dựng lúc này, bên bán là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản, khác với bên bán nhà, công trình xây dựng trong một giao dịch mua bán dân sự thông thường. Cho nên việc xác thực hợp đồng lúc này là không cần thiết, vì thủ tục công chứng có thể sẽ mất nhiều thời gian. Hơn nữa, phí công chứng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng sẽ căn cứ vào giá trị của hợp đồng, vì thế nếu quy định bắt buộc công chứng thì các bên thực hiện giao dịch phải đóng thêm phí, thông thường khoản phí này sẽ do bên mua trả. Bên cạnh đó, nếu quy định bắt buộc phải công chứng, chứng thực đối với loại hợp đồng này thì Nhà nước đã can thiệp quá sâu vào quan hệ của các bên trong hợp đồng, vốn dĩ đây là một quan hệ và sự tự do ý chí của các bên phải đặt lên trên hết.

Vì thế, quy định không bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng một mặt sẽ giúp các bên tiến hành thực hiện giao kết hợp đồng nhanh chóng, mặt khác giúp các bên tiết kiệm được chi phí. Mặc dù vậy, khi tiến hành ký hợp đồng xây dựng trọn gói trong thời hạn dài với giá trị công trình lớn thì nên tới chứng thực hoặc công chứng tại các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn nếu có các tranh chấp rủi ro xảy ra.


Trên đây là: Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết