MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

           Quyền sử dụng đất là tài sản mang giá trị lớn. Hiện nay, đất đai, nhà ở đang là cơn sốt trong thị trường bất động sản. Bởi thế, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất dường như không hề xa lạ nữa. Tuy nhiên, không phải tất cả những người tham gia giao dịch này đều có hiểu biết pháp lý để đảm bảo được quyền lợi của mình. Sau đây, Luật Quang Huy xin hướng dẫn mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Một số mẫu hợp đồng có thể tham khảo


Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hợp đồng về quyền sử dụng đất như sau:

“Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.”

       Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên về việc chuyển giao quyền sử dụng từ bên chuyển nhượng sang cho bên nhận chuyển nhượng. Việc chuyển giao quyền sử dụng đất chính là đặc điểm của hợp đồng mua bán mà Luật dân sự đã quy định tại Điều 430 như sau:

“Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.”

        Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay mua bán quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên trong đó bên bán chuyển quyền sử dụng đất cho bên mua và bên mua trả một số tiền tương ứng cho bên bán.


Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng sau đây:


TẢI MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***—***

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hợp đồng số:………………..

………….., ngày…..tháng……năm…….

  1. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

       Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ………………………………………………………………sinh năm………………………………….

Chứng minh nhân dân số ……..do:…………..Cấp ngày:……tháng…….năm…………………….

– Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………

       Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): …………………………………………………………..sinh năm……………………………………

– Chứng minh nhân dân số:………………….do:……….Cấp ngày:……tháng…….năm

– Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

Hoặc Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………..

– Đại diện cho (đối với tổ chức): …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ………………………… Fax…………………………………….(nếu có)

       2. Thửa đất chuyển nhượng

– Diện tích đất chuyển nhượng: …………………………………..              m2

– Loại đất: ……………………….Hạng đất (nếu có) ………………………………………………………..

– Thửa số: ………………………………………………….………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: …………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………….do……………….cấp ngày…….. tháng …….. năm…….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

  1. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các  cam kết sau đây :

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ………………………………………………………..

(bằng chữ) …………………………………………………………………………………………………………………

– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ……………………………………………………………………………………………………….

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………………………………………….

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  …………………………………………………………………………

(bằng chữ) …………………………………………………………………………………………………………………..

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)…………………………………………….. ,

(bằng chữ)  ………………………………………………………………………………………………………………….

– Thời điểm thanh toán …………………………………………………………………………………………………..

– Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………………………….

– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

– Bên chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm  và phương thức thanh toán đã cam kết.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

  1. Các cam kết khác :

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì giả dối trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác……………………………………………………………………………………………………

Đại diện Bên chuyển nhượng                 Đại diện Bên nhận chuyển nhượng

Quyền Sử Dụng Đất                                   Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)                (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)


Hướng dẫn điều mẫu hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất

       Trên đây là mẫu giấy chuyển nhượng đất mới nhất mà tổng đài tư vấn Luật 19006588 đã tiến hành soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bạn có thể tải mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đơn giản để sử dụng:


TẢI MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Một số lưu ý khi điền mẫu hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất

Khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Thông tin trong hợp đồng phải được điền đầy đủ chính xác
  • Các bên cần thỏa thuận rõ những điều khoản cơ bản về: đặc điểm thửa đất , giá cả, thời hạn thanh toán,… Đặc biệt, các bên cần chú ý những điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng không vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội
  • Không chuyển tài sản không thuộc sở hữu của mình

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất

Chúng tôi đã và đang cung cấp những dịch vụ tư vấn sau:

  • Tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài về hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo các mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp,…
  • Dịch vụ công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc công chứng của hợp đồng chuyển nhượng đất nhanh nhất.


       Trên đây là mẫu giấy sang nhượng đất mới nhất 2019 các bạn có thể tham khảo cách viết, cách soạn thảo và trình bày mẫu hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất. Nếu còn thắc mắc về nội dung hay cách thức trình bày bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

       Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI